فرم اقرارنامه حقوقی کارت ملی

فرم اقرارنامه حقوقی (کارت ملی) شرکت الماس گمشده پارسیان :

با استفاده از این فرم که باید به صورت دستی و امضا و اثر انگشت در آن درج شده باشد می توانید در پایان هر ماه نسبت به دریافت حقوق عملکردی خود اقدام نمتیید!

 

دانلود

  نظرات