فرم فاکتور فروش ماهانه

فاکتور فروش ماهانه الماس گمشده پارسیان :

  • نماینده شرکت الماس گمشده پارسیان موظف است پایان هر ماه تا تاریخ ۳۱ در ۶ ماه اول و ۳۰ در ۶ ماه دوم سال این سند را تکمیل نموده و پس از تحویل از حسابداری پست منطقه، رسید آن را دریافت و اصل سند را تحویل شرکت الماس گمشده پارسیان نماید.
  • فروشنده شرکت الماس گمشده پارسیان موظف است کل وجوه درآمدی نقدی را به شماره حساب ذیل واریز و اصل رسید را به شرکت الماس گمشده پارسیان تحویل نماید:
  • شماره حساب ۰۱۰۸۳۳۸۳۸۰۰۰۶ بانک ملی به نام شرکت الماس گمشده پارسیان.
  • شماره شبا IR840170000000108338380006 بانک ملی به نام شرکت الماس گمشده پارسیان.

توجه : فاکتور فروش های فاقد مهر اداره پست فاقد اعتبار می باشد!

 

دانلود

 

  نظرات